Privacy Policy

Privacy Policy di www.trikkotex.com – Izrada i proizvodnja: T-Tex srl.

Ova web stranica sadrži osobne podatke svojih korisnika.

Vlasnik obrade podataka

T-Tex srl, info@trikkotex.com

Vrste sakupljenih podataka

Između osobnih podataka sakupljenih ovom web stranicom , samostalno ili preko trećih osoba su: Email,Ime,Prezime,Kolačić (Cookie),Telefonski brojevi I ostali korišteni podaci.

Ostali osobni podaci mogli bi biti naznačeni u drugim sekcijama te Privacy Policy ili u informativnim tekstovima prikazanim istovremeno s prikupljanjem podataka.

Osobni podaci mogu biti unešeni dobrovoljno od samih korisnika ili sakupljeni automatski koristeći ovu web stranicu.

Eventualno korištenje Kolačića, ili ostalih metoda istraživanja podataka, sa strane ove web stranice ili nositeljia usluge trećih strana korištenih od iste web stranice, ukoliko nije drugačije naznačeno, ima svrhu da identificira korisnika I registrira eventualne sklonosti s jedinim ciljem da zadovolji potražnju korisnika.

Izostanak davanja određenih podataka sa strane korisnika može onemogućiti ovoj aplikaciji da pruži vlastite usluge.

Korisnik preuzima vlastitu odgovornost o osobnim podacima trećih osoba publiciranih preko ove web stranice I garantira da ih ima pravo komunicirati I širiti oslobađajući vlasnika od bilo kakve odgovornosti prema trećim osobama.

Modalitet I mjesto obrade sakupljenih podataka

Modalitet obrade podataka

Vlasnik obrađuje osobne podatke korisnika koristeći odgovarajuće mjere sigurnosti da bi onemogućio neautirizirani ulaz, širenje, modificiranje i uništavanje istih. Ulaz je dozvoljen samo sa strane odgovornih za obradu podataka te zaposlenim osobama koje rade na obradi podataka.

Ulaz u banku podataka može biti dodijeljen i drugim subjektima kao što su tehnički davatelji usluga, poštanski prijevoznici, hosting uslugama,informatičkim tvrtkama i agencijama za komuniciranje. U svakom slučaju, uvijek može biti tražen od vlasnika web stranice, spisak odgovornih za obradu podataka i njihovih osoblja.

Mjesto obrade podataka.

Podaci se obrađuju u centru web stranice za obradu podataka ukoliko nije drugačije navedeno u ostalom dijelu dokumenta.

Vrijeme obrađivanja podataka

Podaci se obrađuju sve dok je neophodno za izvođenje traženih usluga sa strane korisnika ili za ostale usluge opisane u ovom dokumentu. Korisnik može u svakom trenutku tražiti ukidanje obrade ili njihovo kompletno uklanjanje.

Svrha obrade podataka

Podaci korisnika su sakupljeni da bi omogućili web stranici da pruža vlastite usluge kao i u sljedeće svrhe:kontaktiranje korisnika i interakciju s društvenim mrežama i vanjskim platformama.

Vrste osobnih podataka korištenih za svaku pojedinu svrhu prikazani su u specifičnim sekcijama ovog dokumenta.

Detalji u vezi obrade osobnih podataka

Osobni podaci su sakupljeni iz sljedećih razloga i koristeći sljedeće usluge:

 • Kontaktirati korisnika

  Mailling list o Newsletter (ova web stranica)

  Registrirajući se na ove web stranice adressa email korisnika je automatski ubačena na popis kontakata gdje se mogu prenositi email poruke sa informacijama komercijalne i promocionalne prirode iste web stranice. Tvoja email adressa može biti ubačena u ovaj popis i kao rezultat registracije na web stranicu ili nakon izvršene kupnje.

  Sakupljeni osobni podaci: Prezime, Kolačić, Email, Ime i Broj telefona.

  Kontakt obrazac (ova web stranica)

  Ispunjenjem kontakt obrasca vlastitim osobnim podacima korisnik dozvoljava njihovu upotrebu za odgovor na tražene informacije, predračun ili bilo koji drugi razlog naveden na obrascu.

  Sakupljeni osobni podaci: Prezime, Email, Ime, Broj telefona i ostale vrste podataka

 • Interakcija s društvenim mrežama i vanjskim platformama

  Ove usluge omogučavaju interakciju s društvenim mrežama ili ostalim vanjskim platformama direktno sa web stranice.
  Interakcije i informacije dobijene preko ove web stranice su, u svakom slučaju, podvrgnute postavkama privatnosti korisnika karakteristične za svaku društvenu mrežu.

  U slučaju da je instalirana , usluge interakcije sa društvenim mrežama, moguće je da, iako korisnici ne koriste usluge, svejedno sakuplja podatke prometa sa stranicama gdje je instalirana.

Ostale informacije o obradi podataka

Pravna obrana

Osobni podaci korisnika mogu biti upotrijebljeni za obranu od strane vlasnika na sudu ili u toku preliminarne faze, protiv nepravilne upotrebe istih ili srodnih usluga od strane korisnika.

Specifične informacije

Osim informacija koje se nalaze u ovoj privacy policy, ista aplikacija (web stranica), može dati korisniku kontekstualne informacije u vezi specifičnih usluga ili prikupljanje i obrada osobnih podataka

Log sustava i održavanje

Zbog potreba vezanih za funkcioniranje i za održavanje ,ova web stranica i eventualne treće usluge od nje zadužene, mogu sakupiti log sustav, tj.fajl koji registriraju interakcije i koji mogu sadržati osobne podatke kao IP adresu korisnika.

Informacije koje nisu sadržane u ovoj policy

Ostale informacije u vezi sa obradom osobnih podataka mogu biti tražene od vlasnika obrade u svakom momentu koristeći podatke o kontaktu.

Ostvarivanje prava od strane korisnika

Subjekti na koje se odnose osobni podaci imaju pravo, u svakom momentu, dobiti potvrdu o postojanju ili ne, istih, preko vlasnika za obradu, imaju pravo znati sadržaj i podrijetlo, provjeriti točnost, ili zahtijevati dopunjenje, izbrisivanje, ažuriranje, izmjene, transformaciju u anonimnost ili blokiranje osobnih podataka tretiranih protuzakonito, kao i protiviti se, u svakom slučaju, iz opravdanih razloga, njihovom tretiranju. Zahtjevi se podnose Vlasniku tretiranja podataka.

Promjene na ovoj privacy policy

Vlasnik obrade podataka zadržava pravo da unese izmjenene na istoj privacy policy u bilo kojem momentu publicirajući to korisnicima na ovim stranicama. Molimo da, iz tih razloga, konzultirate često ovu stranicu, uzimajući kao referencu datum zadnje izmjene naznačene na kraju. U slučaju neprihvatanja izmjena na privacy policy, korisnik je dužan prestati koristiti ovu web stranicu i tražiti od vlasnika obrade brisanje vlastitih podataka. Ukoliko nije drugačije naznačeno, prethodna privacy policy će i dalje raditi na podacima do tada prikupljenim.

Informacije na ovoj privacy policy

Vlasnik obrade podataka je odgovoran za ovu privacy policy, izrađenoj od pripremljenih modula i sačuvanoj na svojim serverima.

Definicije i pravne reference

Osobni podaci (ili podaci)

Osobne podatke ćine bilo koje informacije koje se odnose na fizičku osobu, identificiranu ili prepoznatljivu,i indirektno,preko bilo koje druge informacije,uključujući osobni identifikacijski broj.

Podaci za korištenje

Radi se o osobnim podacima sakupljenim automatski od web stranice (ili od strane trećih koje ona koristi), između ostalih:adrese IP ili imena domena računala upotrebljavanih od korisnika kada se priključe na web stranicu ,adrese od URI (Uniform Resource Identifier), vrijeme potraživanja, naćin korišten za podnošenje potražnje serveru (uspješan upit, greške,itd.), zemlja podrijetla,karakteristike browsera i operativnog sistema korištenog od posjetitelja, različite konotacije posjeta (na primjer, vrijeme provedeno na svakoj stranici) i detalji vezani za itinerar unutar web stranice, naročito redoslijed konzultiranih stranica, parametri koji se odnose na operativni sustav i računalnu okolinu korisnika.

Korisnik

Osoba koja koristi ovu web stranicu, koja se podudara sa interesiranom osobom ili je autoriziran od iste kojemu su osobni podaci objekt tretiranja.

Interesirana osoba

Fizička ili pravna osoba na koju se odnose osobni podaci.

Odgovoran za obradu (Odgovoran)

Fizička ili pravna osoba, javna uprava ili bilo koji drugi subjekt, udruženje ili organizam određen od strane Vlasnika za obradu osobnih podataka, na osnovu ove privacy policy.

Vlasnik obrade (ili Vlasnik)

Fizička ili pravna osoba, javna uprava ili bilo koji drugi subjekt, udruženje ili organizam koji ima ovlaštenje da, i zajedno sa drugim vlasnikom, donosi odluke o finalnosti, načinu obrade osobnih podataka i za to upotrebljena sredstva, sigurnosni profil, u vezi sa funkcioniranjem i korištenjem ove aplikacije (web stranice). Vlasnik tretiranja podataka, ukoliko nije drugačije naznačeno, je vlasnik ove web stranice.

Ova Aplikacija (web stranica)

Instrumenti Hardvera i softvera preko kojih su prikupljeni osobni podaci korisnika.

Kolačić (Cookie)

Mali dio podataka sadržan unutar računala korisnika.

Pravne reference

Obavijest europskim korisnicima: Postojeća objava privacy je napravljena u skladu ispunjavanja obaveza predviđenih člankom 10 Direktive nr.95/46/CE, te i , kako predviđeno Direktivom 2002/58/CE, kao ažurirana Direktiva 2009/136/CE, iz područja Kolačić (Cookie).

Postojeća objava privacy se odnosi isključivo na ovu web stranicu

Kontaktirajte nas

Trikko Tex je distribuiran od T-TEX srl, mlade i dinamične tvrtke specijalizirane za internacionalnu distribuciju inovativnih proizvoda

Pročitao sam i prihvaćam kondicije za tretiranje podataka, Privacy Policy Privacy Policy