Uvjeti prodaje

Prava potrošača

Kupljeni proizvodi imaju uvijek zakonsku garanciju koja pokriva greške proizvodnje (neispravnost, kvarove i lomljenje pri normalnoj upotrebi, manjkavosti istih) u roku od 24 mjeseca od datuma dostave.

Zakonska garancija ne može biti priznata sa strane osoba koje su kupile proizvod za vlastitu poduzetničku ili profesionalnu aktivnost, ukazujući vlastiti PDV.

Zakonska garancija daje pravo potrošaču da zahtjeva od prodavača popravak il zamjenu kupljenog proizvoda, bez ikakvih troškova , ukoliko riješenje zahtjeva ne izgleda nemoguće ili je previše skupo s obzirom na alternativno riješenje,uzimajući u obzir eventualnu manjkavost, vrijednost ispravnog proizvoda i mogućnost da alternativno riješenje može biti primjenjeno izbjegavajući značajne neugodnosti klijentu.

Ukoliko popravak ili zamjena izgledaju nemogući, pretjerano skupi, sa velikim zakašnjenjem ili donose značajne neugodnosti klijentu i ne izgledaju efikasnim za riješenje problema, klijent ima pravo tražiti smanjenje cijene ili raskid ugovora.

Za odrediti popust na cijenu ili iznos za vratiti treba voditi računa o korištenju proizvoda. U svakom slučaju,za manje greške za koje nije moguć popravak ili zamjena proizvoda, ne može se raskinuti ugovor.

Da bi garancija vrijedila klijent mora:

  • Sačuvati i pokazati kupovni račun
  • Prijaviti grešku u roku do 24 mjeseca od dana dostave

Način na koji ostvariti zakonsku garanciju

Za sve kupovine ostvarene peko stranice WWW.TRIKKOTEX.COM, unutar maksimalno 24 mjeseci od datuma dostave kupljenog proizvoda, klient može poslati na T-Tex srl zahtjev za popavak / zamjenu.

  • Preko e-maila na adresu info@trikkotex.com navodeći kao predmet “Zahtjev za tehničku pomoć” priložeći kompletno ispunjen obrazac
  • Preko preporučenog pisma, sa potvrdom o povratu, na adresu:T-TEX srl, via Boggia 9, 28013 Gattico-Fraz. Maggiate Sup. (NO)

Nakon dobijene potvrde o manjkavosti, u roku od dva radna dana, odjel Podrške korisnicima (CUSTOMER CARE) od T-TEX srl uspotaviti će kontakt sa klijentom i obavijestiti ga sa procedurom koju treba slijediti za popravak ili zamjenu proizvoda.

Uvjeti i obrazac za pravo na raskid ugovora

Drugi uvjeti trgovine

Prihvaćajući uvjete prodaje su implicitno prihvaćene sljedeće kondizije :

Pošiljake i dostavaPrivacy Policy

Kontaktirajte nas

Trikko Tex je distribuiran od T-TEX srl, mlade i dinamične tvrtke specijalizirane za internacionalnu distribuciju inovativnih proizvoda

Pročitao sam i prihvaćam kondicije za tretiranje podataka, Privacy Policy Privacy Policy